Πυρήνας αναβίωσης και επίδειξης παραδοσιακών αγροτικών ασχολιών

Αυτό το πολυλειτουργικό αγρόκτημα είναι ένας πυρήνας αναβίωσης και επίδειξης παραδοσιακών αγροτικών ασχολιών που τείνουν να εξαφανιστούν λόγω του  εκσυγχρονισμού  της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Κύριος σκοπός του αγροκτήματος είναι η παρουσίαση παραδοσιακών δραστηριοτήτων της υπαίθρου σε επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής, ώστε αυτοί να έρθουν σε πιό στενή επαφή με τον τρόπο ζωής στην Κρήτη.

Κέντρο βιωματικής
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

για αγρότες, μαθητές και επισκέπτες. Υπάρχουν διάφορα κτίρια και κατασκευές, το καθένα από τα οποία φιλοξενεί διαφορετικές δραστηριότητες και πληροφορίες.
Στο αγρόκτημα εφαρμόζεται η βιολογική γεωργία. Μοντέρνες και παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής αγροτικών προϊόντων χωρίς την χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, δοκιμάζονται στο κτήμα, το οποίο  ελέγχεται και πιστοποιείται από εθνικό οργανισμό. Οι επισκέπτες (έλληνες και ξένοι, μαθητές σχολείων και φοιτητές, αγρότες) μπορούν να παρατηρήσουν από κοντά μία μεγάλη ποικιλία από την άγρια κρητική βλάστηση και τα καλλιεργούμενα φυτά (ετήσια και πολυετή) της Κρήτης. Ενημερώνονται επίσης για τρόπους καλλιέργειας, συγκομιδής και επεξεργασίας φυτικών κυρίως προϊόντων, οι οποίοι συμβαδίζουν με την προστασία του περιβάλλοντος (βιολογική γεωργία).

Στο αγρόκτημα επιδεικνύονται νέες τεχνολογίες όπως η κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την παραγωγή φυτοχώματος, βιολογικές καλλιέργειες, κλπ.

Διαβάστε περισσότερα στο ειδικό online έντυπο

PANAKRON © 2022. All Rights Reserved - Powered by EMD